Gyakori magyar okiratok fordítási díja

Fordítás angol, német, francia és orosz nyelvre: 8.000 Ft*

CZ, PL, RO, SP, SK: 9.000 Ft*
BG, DK, SF, NL, GR, HR, P, S, SRB, SLO, TR: 11.000 Ft*

A fentiektől eltérő nyelvek esetében kérjük, kérjen árajánlatot online, emailben vagy személyesen valamelyik irodánkban.

Eredetivel megegyező másolatok:
első oldal 600 Ft, minden további oldal 350 Ft.

Teljesítési határidő:
Gyakori okiratok fordítását alapesetben a következő munkanapon teljesítjük, kivéve, ha a szokásosnál nagyobb mennyiségről van szó. (Ha a megrendelést pl. kedden 15 órakor adta le irodánkban vagy juttatta el hozzánk valamilyen más módon, a fordítás szerdán 15 órára készül el.)
Ha ennél rövidebb időn, pl. 2-3 órán belül van szüksége a fordításra, 40% sürgősségi felárat számítunk fel.

* a díjak egy oldalas okmány esetében értendők, minden további oldal karakteráron kerül elszámolásra.

Aláírási címpéldány
Anyakönyvi kivonat
Bizonyítvány (érettségi, szakmunkás, nyelvvizsga, OKJ stb.)
Bizonyítvány-, diploma-betétlap
Diploma, oklevél, mesterlevél
Erkölcsi bizonyítvány
Hatósági egészségügyi igazolás
Igazolás (adó, családi állapot, jövedelem, iskolalátogatási, orvosi stb.)
Index (egyetemi, főiskolai) alapadatok (tájékoztatóval)
Index félév, abszolutórium, szigorlatok
Iskolai (általános és középiskolai) bizonyítvány alapadatok és minden év
Jogosítvány
Személyi igazolvány, lakcímkártya, lakcím-nyilvántartó lap, adókártya
Táppénzes papír, táppénzes papír “kutyanyelve”

Itt talál meg minket